De website WikiVastgoed is een uitgave van Vastgoed Adviseurs Online BV (VAO). De informatie op de website zijn op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Tevens zijn uitgever en auteurs niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van gegevens of andere informatie van op de website opgeslagen informatie.